Postingan

Kata Tunjuk dalam Bahasa Arab (Isim Isyarah)

بسم الله الرحمن الرحيم
Saat menunjukkan sesuatu kepada orang lain, kita biasa menggunakan kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia, kita biasa menggunakan kata tunjuk “ini” untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan menggunakan kata “itu” untuk menunjukkan sesuatu yang letaknya agak jauh. Lalu bagaimana kalau kita mau menunjukkan sesuatu dengan menggunakan bahasa Arab? Tentunya kita harus tahu kata tunjuk dalam bahasa Arab. Kata tunjuk dalam bahasa Arab tidak sama dengan kata tunjuk dalam bahasa Indonesia karena dalam bahasa Arab kata tunjuk dipengaruhi oleh muannats dan mudzakkar serta jumlah sesuatu yang ditunjuk.
Kata tunjuk dalam bahasa Arab biasa disebut dengan اسم الإشارة (ismul ‘isyaarah). Berikut adalah kata tunjuk dalam bahasa Arab serta penggunaannya.

Bahasa Arab Apa Kabar

Setiap kali kita bertemu teman yang sudah lama kita tidak pernah bertemu, biasanya kita akan menanyakan kabarnya. Bagaimana jika kita akan menanyakan kabar dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab pertanyaan “apa kabar” biasanya berupa kalimat “kayfa haaluk?”. Sebenarnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, arti lebih tepatnya adalah “bagaimana kabarmu?”.
Bahasa Arabnya apa kabar adalah “kayfa haaluk?” tetapi sebenarnya harus disesuaikan kepada orang yang kita tanyakan kabarnya. Jika kita bertanya kepada seseorang mengenai kabar dirinya kita menggunakan “kaifa haaluk?” tetapi jika kita bertanya kepada orang banyak mengenai kabar mereka kita menggunakan “kaifa haalukum?”. Artinya, kita harus menyesuaikan dhomir muttashil yang melekat pada kata حال (haal). Berikut adalah contohnya:
كيف حالكَ؟ (kayfa haaluka?) = bagaimana kabarmu? (bertanya kepada satu orang laki-laki)

Bahasa Arab Terima Kasih

Ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain sudah seharusnya kita berterimakasih. Lalu bagaimana jika kita mau berterimaksih mengguanakan bahasa Arab?. Kita bisa menggunakan ungkapan terimakasih dalam bahasa Arab sebagai berikut: شُكْرًا
Syukran Atau bisa juga menggunakan ungkapan ini: شُكْرًا لَكَ
Syukran laka