Langsung ke konten utama

Menampilkan postingan dari April, 2017

Tanda-tanda kalimah Fi'il

Ya, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri kalimah fi'il. Kal…

Tanda-tanda Kalimah Isim

Sebelumnya saya sudah membahas “Macam-macam Kalimah (Isim Fi’il dan H…

Macam-macam Kalimah (Isim Fi’il dan Harf)

Dalam bahasa Arab “kata” disebut dengan kalimah. Kalimah dalam bahasa Ara…

Bahasa Arab di Kamar Tidur

Tidur bahasa Arabnya adalah نام - ينام - نوم (naama/yanaamu/nawmun). Baha…