Kaidah Penulisan Hamzah Qatha'

Hamzah Qatha'

Hamzah qatha’ adalah hamzah ibtidaiyah/permulaan yang ditulis dan dibaca yang terletak di awal kalam/pembicaraan, contoh:” أحمدُ الله على نعمائه”, atau sebelum hamzah ada huruf sehingga hamzah tersebut menjadi di tengah kalam, seperti: “وأطيعُ فأساعده”.
Hamzah qatha’ ditulis di atas alif jika dibaca fathah atau dhommah, dan ditulis dibawah alif jika
dibaca kasrah.

Hamzah qatha' ditulis jika diiringi:
 1. Al ta’rif (ال), seperti: الأمل – الأمهات – الإخلاص
 2. Huruf Jar lam, ba’ dan kaf (اللام و الباء و الكاف). Contoh:لأبيه    لأسبوع    لإيمانه    كأهله    كإخلاصه       كأسرته    بإعجاب    بألفة
 3. Wawu dan fa’ (واو و الفاء), Contoh: حضر الأمير و أخته فأمه و أخته.
 4. Sin (السين), contoh: سأكون حاضرا و سأستعد للسفر.
 5. Hamzah Istifham, Contoh: أأساعدك في ترتيب الحقائب؟
 6. Ha’ tanbih, Contoh: هأندا حاضرا – إن الفتى من يقول هأنذا.

Hamzah qatha’ didatangkan pada fi’il-fi’il berikut:

 1. Fi’il madhiy attsulatsil mahmuzul awwal dan mashdarnya, contoh: أكل الأكل - أخذ الأخذز
 2. Fi’il Mudhori’ yang diawali hamzah mudhoro’ah, contoh:ألعبُ – أشربُ – أفهمُ.
 3. Madhiy fi’il ruba’iy, amrnya dan mashdarnya. Contoh (madhiy amr mashdar):
أقبلَ أقبلْ إقبال
أكرمَ أكرمْ إكرام
أعطى أعطِ إعطاء

Hamzah qatha’ didatangkan pada seluruh isim kecuali:
اسم, ابن, ابنة, اثنان, اثنتان, امرأة, امرؤ
Contoh: أمور – أب – إخوة.

Jika di awal kalimah ada dua hamzah yang bertemu yang pertama berharakat fathah dan yang kedua berharakat sukun maka  menjadi melebur. Contoh: آدم – آلهة – آمنة – آخذ – آمن.

Faidah:
Penulisan hamzah ibtida’ (hamzah qatha’) mengalami perubahan dalam beberapa kalimah (kata), yaitu:
 1. لئن yang asalnya adalah (ل – إنّ )
 2. لئلا yang asalnya (ل – أن لا)
 3. هئلاء yang asalnya (ها – أولاء)
 4. Hamzah yang jika disambung dengan zaraf (ظرف), contoh: عندئذٍ – حينئذٍ – آنئذٍز
Demikian adalah pemaparan mengenai kaidah penulisaan hamzah qatha'. Jika terdapat hal yang Anda kurang faham, silakan bertanya di kolom komentar.


Komentar

 1. Wah, mas ini jag nahwu shoraf yah.. Hmmm, kalau bisa buat artikel tentang i'rab kang. Itu saran saya. Terima kasih dan salam sukses...

  BalasHapus
 2. Iya mas ini masih saudara sama nahwu dan sharaf tapi lebih fokus pada aturan penulisan. terimakasih sarannya, nanti saya buat artikel tentang i'rab. Salam Bahasa

  BalasHapus
 3. sekarang ane tidak lupa lagi penulisannya

  BalasHapus
 4. Jazakallahu khair... Artkel i'rabnya ditunggu mas..

  BalasHapus
 5. Hehe, iya mas terimakasih sudah mampir :).. Ini artikel i'rabnya sudah ada.. http://www.ta3allum.com/2017/08/macam-macam-irab-dan-tanda-tandanya.html

  BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Isti’arah dan Macam-macamnya

Percakapan Bahasa Arab Tentang Masa Remaja (مَرحَلَة الْمُراهَقَةِ)

Teks Qiraah/Bacaan Bahasa Arab Tentang Kebersihan Lingkungan (نَظافَةُ الْبيئَةِ)